Je kan bij mij terecht voor fotografie, grafisch ontwerp en illustraties. Met meer dan 30 jaar ervaring heb ik de evolutie van analoog naar digitaal van dichtbij meegemaakt. Na mijn professionele opleiding begon ik jaar na jaar meer tijd te besteden aan fotografie en digitale nabewerking van foto's.
Fotograferen doe ik liefst spontaan. Ingewikkelde constructies en belichtingen vermijd ik liever. Ongedwongen situaties en natuurlijk licht zijn voor mij interessanter. Natuur, mensen en paarden zijn mijn favoriete onderwerpen geworden.
Je kan mij contacteren voor fotoshoots, digitale beeldretouche, grafisch werk, high-end fotoprints en reproductieprints. Daarnaast verzorg ik ook workshops in digitale nabewerking, kleurbeheer en analoge doka technieken.
Vaste prijzen of pakketten hanteer ik niet. Elke klant heeft zijn eigen specifieke wensen en budget, ik koppel daar dan ook graag een persoonlijk voorstel aan.
info@peterschellinck.be
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Peter Schellinck.
BACK TO TOP